Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Ahlul Bait dan Abu Bakar, Umar, Aisyah

24 Jan 2016


Syaikh Ahmad Thayyib, ulama Al Azhar Mesir, sebagaimana disampaikan Suara Al Azhar, memberikan nasehat kepada kita semua, apa yang kita lakukan ketika mendengar syi'ah mencaci-maki Abu Bakar, Umar dan Aisyah.
Jika kamu mendengar salah seorang Syiah mencaci-maki (Sayyidina) Umar (bin Khattab), tanya kepadanya, mana Umar yang kamu maksud? Umar bin Ali bin Abi Thalib, Umar bin Hasan bin Ali, Umar bin Husein bin Ali, Umar bin Ali Zainal Abidin bin Husein apa Umar bin Musa kadzim?

Ketika kamu mendengar di antara mereka mencaci maki (Sayyidah) Aisyah (binti Abu Bakar) "Aisyah di neraka, Aisyah di neraka!!", maka tanyakan Aisyah mana yang kamu maksud? Aisyah binti Ja'far Shadiq, Aisyah binti Musa Kadzim, apa Aisyah binti Ali Ridla?
Saat kalian mendengar mereka mencaci-maki (Sayyidina) Abu Bakar (As Shiddiq), tanyakan juga Abu Bakar mana yang kamu maksud? Abu Bakar bin Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar bin Hasan bin Ali, Abu Bakar bin Husein bin Ali apa Abu Bakar bin Musa kadzim?
Kemudian tanyakan juga kenapa para Ahlu Bait menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama tersebut (Abu Bakar, Umar, Aisyah)? Tidak lain adalah sebuah wujud penghormatan dan memuliakan pemilik nama juga mengekalkan kebaikan mereka.
Semoga Allah tidak memberkahi setiap orang yang memaki-maki sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.