Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Arane Kembang

21 Nov 2015

 1. Kembang Anggrung : Dumeh
 2. Kembang Arèn : Dangu, jlégor
 3. Kembang Asem : Mengos
 4. Kembang Alang-alang : Mublak
 5. Kembang Apel : Rantas
 6. Kembang Apukat : Kenes
 7. Kembang Bakung : Gapyuk
 8. Kembang Bawang : Jelanthir
 9. Kembang Bayem : Rintip
 10. Kembang Bengle : Layu
 11. Kembang Bentul : Gandhen
 12. Kembang Blimbing : Maya
 13. Kembang Blutru : Montro
 14. Kembang Brambang : Blalo
 15. Kembang Cabe : Suguh
 16. Kembang Cangkring : Rongeh
 17. Kembang Cempaka : Gadhing
 18. Kembang Cengkèh : Polong
 19. Kembang Cubung : Torong
 20. Kembang Dhadhap : Celung, kecelung
 21. Kembang Dlima: Aku
 22. Kembang Dringo : Sendrang
 23. Kembang Durèn : Dlongop
 24. Kembang Erut : Sundel, Gremeng/Greneng
 25. Kembang Gadhung : Cengonglong
 26. Kembang Gambas : Mausari
 27. Kembang Ganyong : Puspanyidra, glelong
 28. Kembang Garut : Grameng
 29. Kembang Gedhang : Ontong/jantung, Tuntut
 30. Kembang Gembili : Seneng
 31. Kembang Glagah : mublak, glonggong
 32. Kembang Gori/nangka : Angkup, babal
 33. Kembang Jagung : Jeprak/Sinuwun
 34. Kembang Jambé : Mayang
 35. Kembang Jambu : Karuk
 36. Kembang Jarak : Juwis
 37. Kembang Jati : Janggleng, apa
 38. Kembang Jéngkol : Kecuwis
 39. Kembang Kacang : Besengut
 40. Kembang Kacang brol : Bundhel
 41. Kembang Kanthil : Gadhing
 42. Kembang Kapas : Kadi
 43. Kembang Kara : Kepek
 44. Kembang Katès/gandhul : paès
 45. Kembang Kecipir : Cethethet/cethithèt
 46. Kembang Kecubung : torong
 47. Kembang Kélor : Limaran
 48. Kembang Kencur : Sedhet
 49. Kembang kimpul/Tales : Pancal
 50. Kembang Kluwih : Onthel
 51. Kembang Kopi : Blanggrèng
 52. Kembang Krambil : Manggar
 53. Kembang Krokot : Naknik/nakrik
 54. Kembang Lamtoro : Jedhidhing
 55. Kembang Lombok : Menik
 56. Kembang Mlinjo : Kroto, uceng
 57. Kembang Mundhu : mepet
 58. Kembang Mlandhing/lamtara : jedhidhing
 59. Kembang Nangka/gori : Babal, angkup
 60. Kembang Nipah : dongong
 61. Kembang Peté : Pendul
 62. Kembang Pandhan : Pudhak
 63. Kembang Pace : Nyreweteh
 64. Kembang Pring : Krosak
 65. Kembang Pohong/Téla/pohung : Ingklik
 66. Kembang Randhu : Karuk
 67. Kembang Salak : Ketheker
 68. Kembang Suruh : Drenges
 69. Kembang Tales/kimpul : Pancal
 70. Kembang Tebu : Gleges
 71. Kembang Timun : Montro

Sumber : Grup Facebook Grothal Grathul Sinau Jawa