Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Allah Menghendaki Kemudahan

28 Jul 2015

Syaikh Yusuf Al Qaradhawi memberikan nasihat,
Allah tidak mengharamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka harus ada perkara halal yang membuat manusia mencukupkan darinya tanpa harus menggunakan perkara lain yang haram.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Allah menghendaki kemudahan pada kalian, bukan kesulitan.